לקוחות


בית חולים הדסה

קבוצות תמיכה בצוותים רפואיים

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

עמותת למרחב

קבוצות לצעירים ללא עורף משפחתי

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

משרד הרווחה

קבוצות למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, קבוצות לעזרה עצמית, קבוצות לצעירים ללא עורף משפחתי

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

חדרים

קבוצות לבני נוער בבדידות ולהורים גרושים

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

אחת מתשע

קבוצות לנשים המתמודדות עם סרטן השד

עמותת ALS

תמיכה בחולים ובני המשפחות

שכולו טוב

קבוצות למתמודדי נפש

הקרן על שם רות ורובל

קבוצות לחולים ובני המשפחות