משרד הרווחה


משרד הרווחה
קבוצות למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, קבוצות לעזרה עצמית, קבוצות לצעירים ללא עורף משפחתי

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.