אלינה אוסובסקי


אלינה אוסובסקי
הצלחת מנחים

אמא, בת זוג, עובדת סוציאלית ויועצת ארגונית, אוהבת להנחות קבוצות, לפגוש אנשים חדשים וללמוד דברים חדשים. מאמינה בחיבורים ושבכל מקום אפשר לעזור ולהכניס קצת טוב.